Ứng dụng

Liên hệ


Trụ sở chính

Kaiser International Company Limited

Unit 12, 22/F, Telford House,
16 Wang Hoi Road, Kowloon Bay, Hong Kong

+852-3583 1953
info@kaiserintl.com

Văn phòng Việt Nam

Công ty TNHH Kaiser Việt Nam

Lầu 9, Tòa nhà Huy Sơn, Số 7-9-11,
đường Mai Thị Lựu, phường Đa Kao, quận 1,
Tp.HCM, Việt Nam

+84-8-39105898
vn.sales@kaiserintl.com